* Vítejte *
     
----------
Zasílání novinek e-mailem
Kontakt

Jiří Pešl FPG.cz
BROADCAST TECHNOLOGY ...

 
>
Technika

>
Služby

>
Mapa

>
Kalkulačka

>
Speciál

>
Podpora

>
Kontakt


Úvodní stránka

Pošlete nám mail


 

E2000T, E2000L
FM vysílač 2kW
HOMOLOGACE ČTÚNové ultrakompaktní FM vysílače fy ELENOS s.r.l. jsou pro český trh osazeny precizními budiči ELC40 (kompletní vysílač E2000L) nebo budiči nové řady ETG100 (kompletní vysílač E2000T) a nejnovějšími výkonovými zesilovači MOSFET řady E2000. Kompletní vysílač zabírá včetně budiče pouze 10 výškových jednotek (10HU) v 19" systému, jedná se tudíž o jeden z nejméně rozměrných vysílačů v této výkonové třídě. Protože podrobné popisy FM budičů ETG100 a ELC40 jsou uvedeny v samostatných katalogových listech, následující text je věnován především popisu výkonového zesilovače vysílače.

Výkonový MOSFET zesilovač E2000 se skládá ze tří samostatných částí, které je možné v případě přepravy nebo údržby od sebe jednoduše oddělit . Jedná se o samotnou vysokofrekvenční část , modul napájecí sekce a přední panel s chladícími ventilátory a řídící elektronikou.

Při vývoji zesilovače byla věnována zvláštní pozornost řešení vf výkonové části , která se skládá z 8 samostatných zesilovacích modulů s dvojitými tranzistory MOSFET a je dimenzována na maximální výstupní výkon 2700W. Propojení jednotlivých zesilovacích modulů je realizováno mikropáskovou technikou na teflonovém plošném spoji. Aby se dosáhlo co nejlepší stability parametrů a předešlo změnám vf vlastností, jsou veškeré plošné spoje ve výkonové části zesilovače pozlaceny. Způsob propojení vf modulů umožňuje provoz zesilovače i v případě poruchy několika modulů. Vysokofrekvenční část zesilovače má samostatné ochranné obvody, které zajišťují nepřetržitou ochranu zesilovacích modulů i v případě výpadku hlavní řídící jednotky. Směrový vazební člen pro měření výstupního výkonu a odraženého výkonu je teplotně kompenzovaný, takže naměřené hodnoty nepodléhají změnám okolní teploty. Všechny elektronické obvody vč. snímačů veličin v zesilovači jsou navrženy s ohledem na vysokou odolnost vůči silnému elektromagnetickému poli.

Napájecí sekce se vyrábí ve verzi s transformátory (lineární zdroj obsahuje 6 transformátorů rozdělených na 3 fáze) nebo jako spínaný zdroj, který se skládá ze 3 paralelních spínaných zdrojů rozložených na 3 fáze. Obě verze jsou dostatečně předimenzovány, takže v případě výpadku jedné části napájecí sekce může zesilovač dále pracovat se sníženým výkonem. Součástí napájecí sekce je i pomocný zdroj pro řídící elektroniku zesilovače a obvody měkkého náběhu (soft start).

V předním panelu je vestavěn účinný chladící systém s výměnným filtrem vzduchu a centrální řídící jednotka zesilovače. Díky vysokému výkonu použitého procesoru V25 umožňuje řídící jednotka nepřetržitou kontrolu a vyhodnocování všech důležitých parametrů zesilovače a jejich zobrazení na alfanumerickém displeji. Řídící jednotka také pomáhá optimalizovat celkovou účinnost zesilovače v závislosti na změnách síťového napětí a monitoruje teplotní poměry v různých částech zesilovače. Program procesoru je navržen tak, aby umožnil provoz zesilovače i v extrémních provozních podmínkách tak, že řídící jednotka postupně sníží výstupní výkon až o max. 3dB , aniž by došlo k přerušení vysílání. Pokud jsou provozní podmínky takového charakteru, že ani se sníženým výkonem neumožňují bezpečný provoz zesilovače, dojde k jeho dočasnému odstavení. V případě, že se tato situace opakuje třikrát během určité doby , dojde k definitivnímu odstavení zesilovače, které vyžaduje zásah obsluhy. Každé vybočení z normálních provozních podmínek je uloženo do paměti, což později umožňuje zjistit příčinu vybočení parametrů nebo vznik závady. K dispozici je celkem 67 typů hlášení, pomocí kterých lze přesně diagnostikovat místo a příčinu problému.

Pro potřeby dálkové nebo místní kontroly jsou k dispozici veškeré provozní parametry jak v analogové formě na paralelním rozhraní, tak i v sériové podobě na rozhraní IEEE 485. Výkonný procesor umožnil konstruktérům použít výstup sériových dat v terminálovém protokolu ANSI, takže k zobrazení všech provozních hodnot není třeba žádný speciální software, ale stačí libovolný komunikační program, který dokáže emulovat terminálový protokol ANSI, např. program Hyperterminál, který je standardní součástí Windows. Pomocí tohoto programu je možné zobrazit veškeré provozní hodnoty zesilovače, tj. napětí, proudy, teploty, výkony, účinnost, provádět změnu výstupního výkonu, dálkové vypnutí a zapnutí a speciální kalibrační postupy. Propojení s PC může být buď přímé nebo pomocí modemu, případně GSM modemu. Pro připojení ke stávajícím dohledovým a měřicím systémům, kde jsou úrovně jednotlivých veličin reprezentovány napětím, je možné využít analogové paralelní rozhraní.

Obě verze vysílačů E2000L a E2000T dodávané naší firmou jsou homologovány Českým telekomunikačním úřadem pro provoz v ČR.


PDFE2000CZTechnické parametry


 


© 1999 - 2023 Marten & Louis, spol. s r. o. Připomínky a návrhy zasílejte na stejskal@marten-louis.cz