* Vítejte *
     
----------
Zasílání novinek e-mailem
Kontakt

Jiří Pešl FPG.cz
BROADCAST TECHNOLOGY ...

 
>
Technika

>
Služby

>
Mapa

>
Kalkulačka

>
Speciál

>
Podpora

>
Kontakt


Úvodní stránka

Pošlete nám mail


 

ESPT / ESPR
MIKROVLNNÝ SPOJ PRO PŘENOS ROZHLASOVÉ MODULACE
HOMOLOGACE ČTÚExcelentní kvalita zvuku

Mikrovlnný modulační spoj ESPT (vysílač) / ESPR (přijímač) je určen k přenosu rozhlasové modulace ze studia na vysílač v koordinovaném pásmu 1700 - 1710 MHz. Zařízení umožňuje vysoce jakostní přenos kompozitního signálu z modulačního procesoru nebo stereokodéru včetně RDS v jednom širokopásmovém kanálu MPX , popř. přenos jednoho monofonního kanálu 20 Hz - 15 kHz s preemfází. V případě potřeby je možné signál RDS připojit odděleně od kompozitního signálu do zvláštního vstupu. To je výhodné zejména z hlediska dosažení co nejlepších parametrů kompozitního signálu.

Vynikající spolehlivost

Používané kmitočtové pásmo mezi 1.3 - 3 GHz (v ČR 1700 - 1710MHz) umožňuje přenos v nevyšší kvalitě a zajišťuje bezkonkurenční spolehlivost přenosu. Tyto kmitočty jsou zvláště vhodné pro dlouhé spoje, protože únik signálu vlivem povětrnostních podmínek je velmi malý, ale zisk používaných antén je již dostatečně vysoký a malý vyzařovací úhel zabezpečuje velmi vysokou ochranu proti případným interferencím. Přenos na kmitočtech kolem 1.7 GHz je charakteristický vynikající spolehlivostí spojení, které nepodléhá změnám podmínek šíření způsobené povětrnostními vlivy (déšť, sníh, námraza) a není tolik ovlivňováno některými překážkami v trase spoje, jako jsou např. stromy, stožáry, komíny atd. Modulační spoj je provozován na tzv. koordinovaných kmitočtech, které přiděluje ČTÚ na základě žádosti. Tím je zaručeno, že přidělené kanály jsou chráněny proti případnému rušení jinými rádiovými zařízeními na stejných nebo blízkých kmitočtech, což spolu s příznivým charakterem šíření používaných kmitočtů kolem 1.7GHz zaručuje nesrovnatelně vyšší spolehlivost spoje, než zařízení provozovaná na základě generální licence.

Vhodné pojítko pro velké vzdálenosti

Propojení s anténou je možné realizovat kvalitním koaxiálním kabelem až do délky několika desítek metrů. Součástí antény nejsou žádné aktivní prvky jako konvertory nebo zesilovače, takže nehrozí jejich poškození povětrnostními vlivy. Vysoký výkon vysílače ESPT 4W (36 dBm) a vynikající citlivost přijímače ESPR umožňuje při použití parabolických antén o průměru 1.5 m realizovat spolehlivé spoje až do vzdáleností nad 100 km.

Vysokofrekvenční obvody vysílače jsou řešeny jako širokopásmové, není zapotřebí žádné nastavování kromě nastavení pracovního kmitočtu. Unikátní koaxiální oscilátor vysílače je řízen kmitočtovým syntezátorem PLL a je kmitočtově modulován přímo na pracovním kmitočtu bez použití násobení nebo směšování. Stejný typ oscilátoru, který je charakterizován nízkým fázovým šumem (-60dBc/Hz/ 100Hz, -90dBc/Hz / 1kHz, -100dBc/Hz / 10kHz) je použit i v přijímači. Tato koncepce zabezpečuje excelentní přenosové vlastnosti a neobvykle nízké hodnoty nežádoucího vyzařování. Oscilátorové bloky přijímače i vysílače jsou vyhřívány termostatem na konstantní teplotu, což zabezpečuje kmitočtovou stabilitu 1ppm v teplotním rozsahu -10st.C až +45st.C. Koncový stupeň vysílače je osazen tranzistory Gas-Fet, které dodávají maximální výkon kolem 5W v celém kmitočtovém rozsahu. Vysílač je na výstupu osazen pásmovým filtrem, který zajišťuje dokonalou spektrální čistotu. Pro zvýšení intermodulační odolnosti pro instalace s provozem více vysílačů do společné parabolické antény může být vysílač doplněn cirkulátorem (Option B). Vysílač i přijímač jsou na předním panelu vybaveny LCD displejem, který umožňuje přehlednou kontrolu všech provozních parametrů.

Přijímač je na vstupu vybaven pásmovou propustí zajišťující zrcadlovou selektivitu větší než 60dB, za ní následuje nízkošumový předzesilovač. Celý vstupní díl přijímače má šumové číslo 5dB. Dosažitelná citlivost je kolem 10uV na vstupu přijímače pro odstup S/N 60dB (mono). Přijímač pracuje s trojím směšováním (1.MF 70MHz, 2.MF 10.7MHz, 3. MF 700kHz), 2.MF 10.7MHz je vybavena AGC a kompenzovanými MF filtry. Kmitočtový digitální demodulátor na 3.MF je doplněný fázovým a amplitudovým ekvalizérem a eliptickou dolní propustí 100kHz. Tímto způsobem jsou dosaženy excelentní, klasickými obvodovými technikami nedosažitelné hodnoty harmonického zkreslení (THD), fázové a amplitudové charakteristiky a odstupu S/N. Rovná amplitudová charakteristika 0.1Hz až 80kHz a perfektně lineární fázová charakteristika (+/- 1st.) je klíčová pro věrný a nezkreslený přenos všech složek kompozitního signálu MPX .

Antény

Jako antény jsou dodávány středové paraboly o půměrech 0.6, 1, 1.2 ,1.5 a 1.8 m, popř. pro kratší spoje LGP antény v dielektrickém krytu a ploché panelové antény.  Pro instalaci v těžkých námrazových podmínkých mohou být paraboly vybaveny aerodynamickým dielektrickým krytem (radom). Na fotografii je provedení parabolické antény D=1.2 m s krytem v provozu v horských podmínkách. Krytá parabola zajišťuje spolehlivý provoz trasy 1.7 GHz za všech klimatických podmínek na vzdálenost přes 60 km.


Vysílač i přijímač je možné napájet jak ze sítě 230V/50Hz, tak i ze stejnosměrného zdroje 24V, což umožňuje snadné zálohování z baterií 24V. To je výhodné např. na bezobslužných retranslačních bodech.

Kompletní přenosová trasa ESPT / ESPR poskytuje vynikající přenos úplného zakódovaného stereofonného signálu včetně RDS, který je charakteristický perfektní čistotou zvuku , vysokým odstupem signál / šum a vynikající stereofonní separací. Spolu s přenosem na kmitočtech kolem 1.7 GHz poskytuje bezkonkurenční spolehlivost spoje při minimální údržbě a nákladech.

ESPT - TX

 • Přímá kmitočtová modulace
 • Kmitočtová syntéza přímo na provozním kmitočtu bez násobičů
 • Kmitočtový syntezátor řízený mikroprocesorem, krok ladění 100 kHz
 • Velmi nízký fázový šum oscilátoru -100dBc / Hz
 • Výstupní výkon 36 dBm (4W) plynule nastavitelný
 • Vyhřívaný referenční oscilátor 1 ppm
 • Kontrola všech provozních parametrů na displeji LCD
 • Špičkový indikátor modulace s rozlišením 1 kHz
 • Zvláštní vstup pro RDS
 • Výstup poruchových hlášení
 • Napájení 230 V / 50Hz nebo 24V ss
 


ESPR - RX

 • Kmitočtová syntéza přímo na provozním kmitočtu bez násobičů
 • Kmitočtový syntezátor řízený mikroprocesorem, krok ladění 100 kHz
 • Velmi nízký fázový šum oscilátoru -100dBc / Hz
 • Vyhřívaný referenční oscilátor 1 ppm
 • Nízkošumový předzesilovač
 • Špičkový indikátor modulace LED s rozlišením 1%
 • Kontrola všech provozních parametrů na displeji LCD
 • 2 nezávislé výstupy MPX
 • Kontrolní výstup 2MF
 • Kontrolní výstup Baseband
 • Výstup poruchových hlášení
 • Trojí směšování, 1. MF 70 MHz, 2. MF 10.7 MHz, 3. MF 700 kHz
 • Fázově kompenzované filtry 2. MF
 • Digitální kmitočtový demodulátor
 • Fázový a amplitudový korektor
 • Korektor LF tilt pro vyrovnání subsonické charakteristiky 0.1 - 20 Hz
 PDFSpecifikace CZ PDFTechnické parametry


 


© 1999 - 2023 Marten & Louis, spol. s r. o. Připomínky a návrhy zasílejte na stejskal@marten-louis.cz