* Vítejte *
     
----------
Zasílání novinek e-mailem
Kontakt

Jiří Pešl FPG.cz
BROADCAST TECHNOLOGY ...

 
>
Technika

>
Služby

>
Mapa

>
Kalkulačka

>
Speciál

>
Podpora

>
Kontakt


Úvodní stránka

Pošlete nám mail


 

TECHNICKÁ PODPORA


 • S platností k 31.12. 2001 ukončil ČTÚ provoz všech mikrovlnných spojů v pásmech 1521 - 1524 MHz a v pásmech 1710 -1780 MHz, kde byla provozována řada spojů s přenosem kompozitního signálu. Jedná se zejména o zařízení:

  • PTRLNV2 / RXRLNV2 R.V.R.
  • PCL6010 / PCL6030 Moseley
  • PCL6010 / PCL6060 Moseley


 • Nabízíme odborné přeladění těchto zařízení na nové kmitočty 1700.1 až 1701.9 MHz
  Máme zájem o informace o přeladění. 


 • Provádíme opravy RR zařízení pro kmitočty kolem 1.7 GHz. Po dobu trvání opravy možnost zapůjčení náhradní přenosové techniky.

 • Připravíme podklady pro žádosti na ČTÚ o vydání kmitočtových přídělů na RR spoje pro koordinované kmitočty 1700.1 -1701.9 MHz a návrh těchto spojů.

 • Zajistíme zkušební nebo ověřovací provoz RR zařízení na koordinovaných kmitočtech 1700.1 - 1701.9 MHz.

 • Kmitočtové pásmo 1701.1 - 1701.9 MHz

             Kmitočtové pásmo  1700.1 - 1701.9 MHz umožňuje přenos modulace v nevyšší kvalitě a zajišťuje bezkonkurenční spolehlivost přenosu. Tyto kmitočty jsou zvláště vhodné pro dlouhé spoje, protože únik signálu  vlivem povětrnostních podmínek  je velmi malý. Zisk používaných antén je však  již dostatečně vysoký  a   malý  vyzařovací úhel antén zajišťuje velmi vysokou ochranu proti  případným interferencím.  Přenos na kmitočtech kolem 1.7 GHz je charakteristický  vynikající spolehlivostí spojení, které nepodléhá změnám podmínek šíření  způsobených povětrnostními vlivy  (déšť, sníh, námraza)  a není tolik ovlivňováno překážkami v trase spoje.

              Modulační spoj  je provozován na tzv. koordinovaných kmitočtech, které přiděluje ČTÚ na základě žádosti.   Tím je zaručeno, že přidělené kanály jsou chráněny proti případnému rušení jinými rádiovými  zařízeními  na stejných nebo blízkých kmitočtech, což spolu s příznivým charakterem šíření   používaných kmitočtů   kolem 1.7GHz zaručuje nesrovnatelně vyšší spolehlivost  spoje, než zařízení provozovaná na základě generální licence. 


© 1999 - 2023 Marten & Louis, spol. s r. o. Připomínky a návrhy zasílejte na stejskal@marten-louis.cz